KOMITET ORGANIZACYJNY


Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski)
Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)
Maciej Maryl (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Agata Milczarek (Muzeum Historii Polski)
Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Dominik Purchała (Uniwersytet Warszawski)
Jan Rybicki (Uniwersytet Jagielloński)
Jakub Szprot (Uniwersytet Warszawski)
Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Wsparcie organizacyjne ze strony Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW:
Beata Bereza
Anna Compa
Aleksandra Kopeć
Maciej Tarkowski
Aleksandra Tokarska-Trzaskowska
Dominik Szymański
Marcin Wilkowski