PROGRAM


Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sala 316.

Godziny Prezentacja Prelegent
9.30-10.00 Kawa powitalna
10.00-10.20 Otwarcie konferencji:
dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor UW ds. naukowych;
Anna Piekarska – Zastępca Dyrektora MHP ds. Merytorycznych;
prof. Aleksander Bursche – Przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL.
10.20-11.25 BLOK I Prowadzenie: prof. Aleksander Bursche
Cyfrowe dziedzictwo w służbie nauce. Instytucje bliżej naukowców Klaudia Grabowska i Agata Lipczik (Muzeum Historii Polski)
Możliwości wykorzystania cyfrowych zasobów polskich muzeów Alicja de Rosset (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
Projekt Kronik@ Grzegorz Zajączkowski (Lider Cyfryzacji KE na Polskę / Ministerstwo Cyfryzacji)
DYSKUSJA
11.25-11.40 PRZERWA KAWOWA
11.40-12.45 BLOK II Prowadzenie: Dominik Purchała
Otwarte Muzeum. Strategia cyfrowa Muzeum Narodowego w Warszawie Karolina Tabak (Muzeum Narodowe)
Portal Zabytek.pl – przykład zintegrowanych działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa narodowego Grzegorz Urbański i Karol Czajkowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
System archiwizacji cyfrowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA)
Wdrażanie standardów opisu w dobie cyfryzacji i szerokiego udostępniania
Joanna Kaliszewska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny)
DYSKUSJA
12.45-13.35 LUNCH
13.35-15.30 BLOK III Prowadzenie: Jakub Szprot
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA i serwis szukajwarchiwach.pl – integracja zbiorów archiwalnych Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w badaniach humanistycznych: doświadczenia LaCH UW Aleksandra Tokarska-Trzaskowska i Marcin Wilkowski(Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW)
Wolne lektury – technologia future proof Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)
Swoboda użycia: obiegi cyfrowych zasobów dziedzictwa Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)
Kompetencje cyfrowe humanistów Klaudia Grabowska i dr Marta Kołodziejska (Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN)
MANUS – Internetowy system opracowywania i udostępniania dokumentów źródłowych w standardzie TEI XML Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
Dokumenty osobiste kobiet w bazie “Archiwum kobiet: piszące” Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska (Instytut Badań Literackich PAN)
DYSKUSJA
15:30-15:45 PRZERWA KAWOWA
15.45-17.10 BLOK IV Prowadzenie: dr Karolina Brylska
Miliony obiektów, miliony pikseli, miliony opisów. Tomasz Gruszkowski (Biblioteka Narodowa)
Cyfryzacja historii? Oto jest wyzwanie! Magdalena Król, Joanna Byszuk, Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
COURAGE: rejestr kolekcji dotyczących opozycji kulturowej w krajach postsocjalistycznych Barbara Tołłoczko (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
Déjà vu jako inspiracja nie tylko dla formatu zapisu danych Grzegorz Myrda (Instytut Historii PAN)
Cyfrowe biblioteki i muzea jako źródło wiedzy o ekslibrisach – rzeczywistość a potrzeby Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE